גניטַאקס סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס

.זירעשזדני ןייק יוו ליווו יוו ,עיגרענע ןוא טַייקרַאטש רעייז גניטסייוו טשינ ,טַייק .ןעגנירּפש ןַייפ ַא ןכַאמ ןוא גנוטכיר ןייק ןיא ןעמוק ןענעק רע .סע רַאֿפ דידרָאוויר ןענעז ייז ילַאווַאשזוי רעבא

אָנליין גאַמעס:

ממאָרפּג גאַמעס אָנליין:


שפּיל דער זעלביקער